25. april 2016

Tofteskoven MTB spor

Tofteskoven MTB spor er etableret 2018 i et samarbejde mellem Palsgaard og cykelklubben MTB 7130+.
Palsgaard er lodsejer og har vederlagsfrit stillet skoven til rådighed for MTB sporet.
MTB 7130+ har ansvaret for sporet.
Sporet er etableret og bliver vedligeholdt af MTB7130+
Økonomi til vedligeholdelse fås ved MTB 7130+ egne midler, samt indsamlede midler og sponsorstøtte.

Sporet
Sporet er et 5 km. langt singletrack. Sporet har hovedsagelig sværhedsgraden blå hvilket vil sige en let rute, der bør kunne cykles af de fleste på en mountainbike.
Der køres kun en vej rundt. Følg pilenes retning.
Færdsel på ruten sker på eget ansvar.

Regler og god praksis for færdsel i skoven og på sporet:
Vis hensyn til hinanden.
Vær opmærksom på andre.
Hils på hinanden.
Færdselsloven gælder også i skoven.
7 steder krydser MTB sporet andre stier og veje. Her sænkes hastigheden ved krydsning af disse.

Færdsel i skoven er ikke tilladt fra kl.22 til kl. 6 om morgenen.
Bemærk dette er en udvidelse i forhold til gældende regler for private skove og kun gældende i Tofteskoven.

Må man gå eller løbe på MTB sporet i Tofteskoven?
Mountainbikesporet er designet og anlagt netop for at adskille cyklende fra gående og løbende.
Dette af hensyn til sikkerheden for alle parter.
Mountainbikerens hastighed er ofte høj, og det kan give farlige situationer hvis der er fodgængere på sporet.
MTB sporet er derfor også lavet, så den kun krydser de eksisterende stier 7 gange.
Såfremt du alligevel færdes til fod på mountainbikesporet, bedes du gøre det i modsat retning af kørselsretningen, så du i god tid kan se og træde til side, når der kommer en cyklende.

Vedligeholdelse af sporet
Sporet vedligeholdes ved frivilligt arbejde og organiseres af MTB 7130+.
Arbejdsdage bliver annonceret på Facebooksiden MTB 7130+.
Alle kan deltage og der kræves ikke specielle forudsætninger.
Arbejdsdagene er hyggeligt samvær.
Der må ikke laves arbejde og ændres på sporet uden at det er aftalt med MTB 7130+.
Observationer om skader på sporet, skoven eller andre observationer bedes rettet til
MTB 7130+

Skovarbejde på sporet
Under skovningsarbejde og udkørsel af træ kan visse dele af sporet være lukket i en periode.
Venligst respekter afspærringer og omkørsler. Tag hensyn til de arbejdende skovarbejdere.

 

Singlertracker info

Se billeder fra sporet